top of page
dog_eyes_sadness-1039812.jpg

Almanya Barınak İzlenimleri

2016 yılında AB Sivil Düşün Desteği ile Almanya'nın başkenti Münih'te Avrupa'nın en büyük hayvanları koruma derneği olan Almanya Hayvanları Koruma Derneği'ne ait barınağı ziyaret ettim, yetkililerden barınak ve kurdukları sistem hakkında bilgi aldım. Almanya Hayvanları Koruma Derneği'nin yapımı yeni biten Kedi Evi'ni de ziyaret etme fırsatım oldu. Ziyaretlerim arasında Münih'in Augusburg kasabasında yer alan Augusburg Barınağı da vardı. Münih yakınlarında sivil inisiyatifin kurduğu ve yaşlı hayvanların bakımını üstlenen Yorgun Patiler Vakfı'nı da ziyaret ettim. Münih Hayvan Kurtarma Ekibi'yle de tanışma imkanım oldu.

İyi Bir Barınak
Nasıl Olmalı? 

2018 yılında AB Sivil Düşün Desteği ile projeyi ilerletmek adına yeni  bir destek aldım. Projenin 2. ayağında, aktivistler, konuyla ilgili STK temsilcileri, dernekler, yetkili ve gönüllülerle "iyi bir barınak nasıl olmalı?" sorusuna cevap arıyoruz.

"Barınaklarda niye sistem kurulamıyor?", "İyi bir barınak nasıl olmalı?" sorularına cevap aradığımız röportajlar çok yakında bu platformda yer alacak.

Proje halen devam etmektedir...

Oldukça sıkıntılı ve insafsız bir dünyada yaşıyoruz. Sayısız toplumsal grup türlü baskı ve yoksunluklarla karşı karşıya. Böyle bir durumda hayvanların sorunlarına eğilmek budalalık olarak görülebilir. Ancak günümüzde belki de en büyük sıkıntıyı hayvanlar çekmekte ve en büyük insafsızlığa hayvanlar maruz kalmaktadır. Kaldı ki hayvanları savunmak; insanlara, ekonomiye, bilime karşı olmak değildir. Hayvanları savunmak; adaleti savunmaktır.”

 

Engin Arıkan – “Hayvan refahı, Hayvan hakları, Hayvan hukuku” _Yüksek Lisans Tezi

 

Hayvan hakları konusunda mihenk taşı olan hayvan hakları evrensel bildirgesinin ilk iki maddesi bütün hayvanların yaşam önünde eşit doğduğundan, var olma haklarından ve saygı görme haklarından bahseder. Ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin giriş bölümünde; insanın yaşayan tüm canlılara karşı ahlaki bir yükümlülüğü olduğundan, insan ile ev hayvanları arasında var olan özel ilişkiden söz edilir. 5199 sayılı kanun, amacını
hayvanların rahat yaşamlarını sağlamak olarak belirler.“

 

İrem Berksoy– “Özel Hukukta Hayvan Hakları” _ Yüksek Lisans Tezi

 

bottom of page