top of page

Barınak

Kütüphanesi

Barınaklarla ilgili araştırmalarımda karşıma çıkan tez, sunum ve tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Mayıs 2015 Beslemesi-  Köylüler köpekler
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Hayvan Refahı Uygulamaları

Ahmet A. ANTALYALI / AB Uzman Yardımcısı / Ankara 2017

Köpeklerde Popülasyon Yönetimi

Prof. Dr. Tamer Dodurka / Mayıs 2019

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Kılavuz
Özel Hukukta Hayvan Hakları

İrem BERKSOY / Yüksek Lisans Tezi / 2017

Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Sokak Hayvanları
Dr. Hülya TAMZOK / Dr. Mustafa KÜK / Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013

Hayvan Refahı, Hayvan hakları, Hayvan hukuku

Engin ARIKAN Yüksek Lisans Tezi / 2017

Çocuklar için Hayvan Hakları ve Türcülük Atölyeleri Modeli

Hakim Komite

T.B.M.M. Hayvan Haklarının Araştırılmasi Komisyonu Başkanlığına Sunulan Sorunlar Ve Çözümleri Çalışması

SİMORG Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği   

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığı

Bimer'e İdari Başvuru Yolları

HAKİM Komite

Mevzuat ve Uygulama Işığında Hayvan Bakımevleri

Av. Berk Arıkan / Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
“Hayvan Hakları Eğitim Destek Programı”

Türkiye’de Hayvan Hakları İhlallerine Coğrafi Açıdan Bakış

Rüştü ILGAR*/ Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007

Türkiye’de Hayvan Hakları İhlallerine Coğrafi Açıdan Bakış

Rüştü ILGAR*/ Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007

Türkiye’de Sahipsiz Hayvan Barınakları ve Barınak Hekimliği Üzerine Bir Değerlendirme

Ali YİĞİT,Gökhan ASLIM, Hilal CAN 

Jacques Derrida: ‘Hayvan’ Meselesini İnsan-Hayvan İkiliğinin Ötesinde Düşünmek,
Cogito: Felsefede Hayvan Sorusu, Sayı: 80, 2015, 174-195.

Tarihin Dilsiz Tanıkları: Hayvanlar
Muhammed Tatlısu

Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar 
Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ

Descartes'ın hayvanlara bakışı üzerine bazı düşünceler
Burak Esen

Sokak Hayvanları ve Bakımevleri
Esra Demir Erol- Anadolu Hayvan Hakları Gönüllüsü
Belediyelerin Sokak Hayvanlarına Yönelik Görev ve Sorumluluklarının Değerlendirilmesi
Hüsniye AKILLI
Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Dergisi - Cilt 27 / Sayı 3 (Sayfa : 101-124)
Hayırsız Adaların Dili Olsa
Sıla Filiz Öz 
Hacettepe Ün. Tarih bölümü Yüksek Lisans / Bahar Dönemi ödevi
bottom of page